Komedianci  

Spektakl złożony z piosenek francuskich z początku i końca XIX wieku.

reż:  Marta Stebnicka - teatr PWST Kraków premiera 1989