Iluzje    Iwan Wyrypajew

reżyseria:  Iwan Wyrypajew  - Narodowy Stary Teatr w Krakowie - premiera 2012