Iluzje  Iwan Wyrypajew  (próba z reżyserem)

reżyseria:  Iwan Wyrypajew  - Narodowy Stary Teatr w Krakowie - premiera 2012