Ajas  Sofokles 

reżyseria:   Maria  Spiss  - Narodowy Stary Teatr w Krakowie - premiera 2007